• darkblurbg

Философията на айкидо (Част първа)

kishomaru

Представяме ви откъс от книгата „Изкуството на айкидо” от Кишомару Уешиба, съдържащ разяснение на някои от основните понятия от филосфията на айкидо.

Сумикири (Съвършена яснота)

За да овладеете техниките на айкидо, се съсредоточете повече върху покоя, отколкото върху движението.

За сърце, което е в постоянно единение с ясното и чисто небе, всичко съществуващо се явява в кристална яснота. Когато Основателя Морихей постигнал това състояние на съзнанието, почувствал, че го облива златна светлина и осъзнал истинската мисия на айкидо. Центърът на въртящ се предмет изглежда абсолютно неподвижен. Именно върху този вид неподвижност, а не върху бързото движение на повърхността, трябва да се съсредоточим. Там лежи тайната на съвършената яснота. Тази неподвижност също така е в основата на техниките в айкидо. Когато говорел за тайните на центростремителните и центробежните сили, Морихей казвал: „Голямото няма външна страна, малкото няма вътрешна страна.” Върху тези думи трябва задълбочено да размишляваме.

Ентен (Кръгово единение)

„Всички физически форми на съществуване, които притежават одухотворено съзнание и тяло, дишат ведно с Вселената. Това дихание се разпростира кръгообразно, все по-широко и по-широко, като свързва всеки отделен индивид с космическия дъх на живота.” Морихей Уешиба

Ки шин тай ичиньо (Ки, съзнание и тяло в едно)

В потока на живота човешките същества трябва да осъществят връзка с Космоса.

Съществуването на всички явления се намира в неспирно движение и все пак е обединено от трите елемента на ки, съзнание и тяло. Това е основата на съществуването. Айкидо е средство за обединяване на съзнанието и тялото, за осъществяване на връзка с енергията на Вселената и за съединяване на общата жизнена енергия на всички човешки същества. В айкидо мислите на практикуващия са съсредоточени върху хармонизирането на неговите ки, съзнание и тяло. По този начин се ражда безкрайна, жизнена енергия.  

Ки соку (Енергийно дишане)

„Ки е пълнотата на живота” Енанджи

Древните мъдреци казвали: „Ки е източникът на жизнената сила, тя е принципът на живота, който обхваща всички форми на съществуване.” Соку, известно още като ики, е основата на дишането, необходима, за да съществува животът. Още от началото на Сътворението ки и соку са били едно. От тази първоначална хармония избликнала природата, тя е източникът на безкрайната енергия. Тази първоначална хармония е основата на Пътя на воинската доблест и ключът към айки – съвършеното единение. Силата на айки-дишането е най-голяма, когато ки и соку са обединени.  

Уаго (Хармония)

С любов, вкоренена здраво в сърцата, се свържете дирекно с Космоса.

Когато го питали, какво е айкидо, Основателя Морихей отговарял: „Айкидо е Пътят за хармонизиране на небето, земята и човечеството.” „Хармония” в айкидо означава, както да се свържем с Космоса (с универсалното), така и да се съгласуваме с партньора (с частното). В айкидо привличаме опонента в собствената си сфера на движение, за да го поведем. Това се отнася и за всички останали изкуства – противоречията винаги трябва да бъдат изгладени, за да се роди нещо красиво. Ето две дока (стихове, сочещи Пътя) от Основателя:

Айки
е основата на
силата на любовта.
Оставете тази любов
да процъфтява завинаги!

Формата на
тези красиви небе и земя
е дар от Създателя.
Всички сме част
от едно семейство.

 
Сейдза найкан (Седящо самовглъбяване)

Движение в покой: върху това лежи основата на айкидо

Гигантското дърво е дълбоко вкоренено във великата земя, толкова здраво, че нищо не може да го разклати. Когато човек седи спокойно с тяло, вкоренено в земята като дърво, това е първата стъпка към съединяване с небето и земята. Погледнете дълбоко навътре и вижте истината в цялата й суровост. Използвайте седящата медитация, за да проникнете в небето и земята. Преодолейте всички външни дразнения и събудете истинския повик на сърцето си. Запазете съзнанието си бодро – без това тялото лесно може да падне като отсечено дърво. Движение в покоя – това е основата на айкидо.  

Енрю (Кръгово движение)

Следвайте принципа на кръговото движение и запазете истинската свобода.  

Може ясно да се каже, че същността на техниките в айкидо е в свободно преливащото се кръгово движение. Привлечете опонента си в кръговия поток на вашето движение – това е сферата на „подвижния дзен” и показва, че съзнанието е спокойно и уверено. В свободния поток на кръговото движение нищо не е застопорено.  

Ки

„Удивителното действие на ки произлиза от скритите вариации на дишането – това е принципът на пораждането. Това е основополагащият принцип на любовта, в който се проявява воинската доблест. В съответствие с удивителното действие на ки, тялото и съзнанието се обединяват. Когато практикуваме айкидо, скритите вариации на дишането проникват през нашето същество и ни позволяват да изпълним техниките в пълна свобода.”  

Морихей Уешиба

Следва продължение

Превод: Весела Кирова