• darkblurbg

Муто или "Без меч"

Автор Красимир Цветанов   

“Без меч” не означава непременно, че вие не сте майстор, ако не можете да вземете меча от вашия противник. Това не означава, че взимайки (измъквайки) меча му и замахвайки с него вие сте накърнили своето достойнство. Най-просто това означава, че вие сте без меч и че ще се постараете да не дадете възможност на противника да ви посече. Никога не бива да се говори неща от този род: “А сега вижте как ще му взема меча.”

“Без меч” не означава, че вие на всяка цена трябва да овладеете меча на противника, във времето в което той се опитва да не ви даде да го овладеете.

“Без меч” означава да не се опитвате да отнемете меча на противника, когато противникът се старае да не го даде. Този който е погълнат от мислите за това, да не ви даде да му отнемете меча, ще забрави да ви нанесе удар, и докато е погълнат от тези мисли, той няма да може да ви посече. Да не получите удар, означава да победите.

“Без меч” – това не е фокус с хващането меча на противника. Това е трансформираното от вас умение да не дадете на който и да е да ви посече, когато сте без меч.

“Без меч” – това не е номер с хващането на меча на противника, то е измислено за да можете по ваше желание да се възползвате от различни подръчни средства по всяко време. Ако сте способни да “прихванете” меча, защо да не се възползвате от нещо което ви се окаже под ръка? Дори да имате само своята вяра, вие ще победите противник въоръжен с меч.

“Без меч” означава готовността да направите това. Да допуснем, че си играете с бамбукова пръчка и нямате меч, и изведнъж някой изважда дългия си меч, и се нахвърля към вас. Ако тогава вие парирате неговия удар с пръчката и му вземете меча (макар последното да не е задължително) и го спрете без да ви нанесат удар, то вие сте победили. Приемете, че такова състояние на съзнанието е това което ние наричаме “Без меч”.

“Без меч” не е нито да хванеш меча на противника, нито да му нанесеш удар. Ако противникът ви е изпълнен с решимостта да ви посече – вземете му меча. Но да хванете неговия меч не трябва да бъде вашата първоначална цел. Вашата задача е да се научите добре да преценявате ситуацията. Вие трябва да се научите да знаете, какво трябва да бъде разстоянието между вас и вашия противник, за да не може той да ви удари. С правилна оценка за разстоянието вие може да не се безпокоите от меча на противника, и когато той нанася удар, вашето съзнание ще запази достатъчно гъвкавост за да прецени удара на противника. Вие няма да можете да овладеете меча на противника, докато сте вън от пределите на неговия обсег. Можете да го прихванете или отнемете само в пределите на пространството, в което той може да ви достигне. Дайте му възможност да ви удари за да можете да овладеете неговото движение.

“Без меч” това е готовността да позволите на противника да има меч и да се бие с него, като използвате само ръцете си. Мечът е дълъг, а ръцете – къси. Нищо няма да се получи, докато не се приближите дотолкова, че противникът да може да нанесе удар. Вие трябва да предвидите, как да се противопоставите с вашите ръце срещу меча на противника. Това означава, че трябва да измислите, как да се измъкнете от удара, да оставите меча да премине почти до вас, да се промъкнете под захвата, да действате бързо, и да овладеете меча. В критични моменти не трябва да се приближавате до противника. Но, ако не се приближите плътно до него, вие няма да успеете да измъкнете меча от него. (Мунейоши отбелязва, че отделил много внимание на техниката “Без меч” и достигнал такова ниво, че можел да се справи с шест или седем от десет въоръжени противници, или да победи един въоръжен противник шест или седем от десет пъти.) “Без меч” се явява специална тайна на тази школа. Позициите, положението на меча, избора на мястото за двубой, преценката на разстоянието, работата на съзнанието, цуке, атаката, лъжливите прийоми – всичко това е заложено в изучаването на техниката “Без меч”.

“Без меч” – е сбор от много важни елементи.

Откъс от книгата „Хейхо каден шьо” – от Ягю Муненори
Книга за изкуството на меча, предаваща се в рода Муненори

Превод Красимир Цветанов