• darkblurbg

РАЗВИВАНЕТО НА КИ – КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА В АЙКИДО

Целта на упражненията за развиване на вътрешната енергия „Ки“ (Ки упражненията) е обединението на мисълта и тялото в едно цяло. Ки упражненията представляват нещо повече от прости упражнения, чиято цел е да раздвижат практикуващите преди техниките в тренировката по айкидо.

 Тези упражнения са създадени, за да помогнат в координацията между мисъл и тяло, в съзвучие със „Законите на мисълта и тялото“. Ки упражненията могат да ви помогнат да развиете здраво тяло, като в същото време ще развиете и положително мислене.

Коичи Тохей описва „Четирите принципа за обединение на мисъл и тяло“ така:

Цялата статия статия може да прочетете тук:  

https://onthewaymy.blogspot.com/2022/02/blog-post.html?m=1