• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Изпити

Добре е да уведомите Вашия инструктор, че смятате да се явите на изпит и да почнете да се готвите поне един-два месеца предварително. Желаещите да се явят на изпит за ученическа степен, подават молба образец при своя инструктор. Молбата трябва да се подаде най-късно две седмици преди предварително обявените дати за изпит. Заедно с молбата се внася и изпитната такса и членска книжка. Внимание - Вашият инструктор може да не одобри молбата Ви за явяване на изпит!

Как протича изпитът:
Провеждането на изпитите става при спазването на някои ритуални правила. При нас те са следните:

Изпитната комисия застава в сейза, от дясната страна на шомен. Изпитваните и останалите участници в изпита седят в сейза, в редица с лице към шомен. Председателят на комисията извиква името на кандидата, който отговаря с "Хай, сенсей" (да, сенсей) и се покланя. След това, с шикко минава пред редицата и сяда в сейза с лице към шомен. Председателят на изпитната комисия командва "Шомен ни, рей!" (поклон към шомен). След поклона към шомен следва команда "Сенсей ни, рей!"(поклон към сенсей). След тези два поклона изпитваният остава в сейза и чака указанията на изпитната комисия.
Изпитваният избира уке, с когото желае да демонстрира техниките, като му се покланя. Уке се покланя в отговор и излиза с шикко. Следва поклон между двамата, след което започва изпълнението на дадена техника от програмата. Техниките се изпълняват във вариант отляво и отдясно, както и омоте и ура. Изпитната комисия може да поиска повторно показване на дадена техника или демонстриране на друг неин вариант. Изпитната комисия определя смяната на укетата, по време на по-продължителните изпити. Демонстрирането на техниките се прекратява след команда от страна на водещия изпита.

Изпитваният и уке се обръщат с лице един към друг. Председателят командва "Рей!", при което те се покланят. Следват командите "Сенсей ни, рей!" и "Шомен ни, рей!". След поклона към шомен, изпитваният и уке се прибират в редицата с шико.