• darkblurbg

Владимир Сербезов

II Дан Айкикай

Роден през 1974г. Завършил Технически Университет - София през 1998г., със специализация авиоинженер. От 2000 г. работи като преподавател в катедра "Въздушен транспорт" на Технически университет - София. Владее руски и английски език. През 2001г. започва да се занимава с карате-до стил Годжу рю. От края на 2003 успоредно с карате изучава и Айкидо в Ошинкан доджо. От 2006г. се занимава изключително с Айкидо. Участва активно в семинарите и демонстрации на Ошинкан доджо. Интересува се от източна история, философия и изкуство. Ръководил е група по айкидо в 55 СОУ "Петко Каравелов".

Защитава първи дан на международен семинар в Атина през 2010 г. и втори дан през 2014 г., отново в Атина.