• darkblurbg

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В БУДО (ВТОРА ЧАСТ)

Автор T. K. Чиба

КАТА – ЗАКОНЪТ НА ЕНЕРГИЯТА

aikido-kataИзучаването на ката е фундаментален и широко разпространен метод, който се среща във всички традиционни японски изкуства като чайната церемония, подреждането на цветя, рисуването, калиграфията, танца, театъра и будо.

Ката обикновено се превежда като „форма”. Въпреки това, понятието за форма обхваща само  една малка част от идеята за ката, която обикновено се ограничава само до „външния” вид на ката. Докато формата се отнася до физическата (видимата) част от ката, има и друга, която действа „отвътре” и е невидима по своята природа. Това е вътрешната енергия, която е свързана с усещането за потока на енергията ки. В някои традиционни школи,  при изучаването на будо, описват ката като Закона на енергията. Следователно ката не се ограничава само до своята физическа форма (същност).

Външната (видимата) част може да бъде преподадена на физическо ниво чрез съответния опит и упражнения. Вътрешната (невидимата) част обаче изисква съвсем различна гледна точка и способности за усвояване. Тъй като не може да бъде физически видяна, тя не може да бъде преподадена, а трябва да бъде усетена и почувствана.

 Ки например, като проявление на овладяването на потока на осъзнатост, действа съвместно с физическата енергия вътре и вън от тялото в рамките на ката. Тя деликатно се свързва с характерните особености и комбинациите на срещуположните елементи, които се обединяват и обменят: чистота и замърсеност, светлина и тъмнина, пълнота и празнота, свиване и разширяване, позитивност и пасивност, твърдост и мекота, лекота и тежест, експулсивност и спокойствие, бързина и бавност и т.н.

osensei-against-joКата се ражда като органична форма на живот, когато двата й противоположни елемента „вътрешен” и „външен”, се сливат хармонично със срещуположните сили  в рамките на необходимостта от бойни действия. Тогава ката диша, изразява се, ражда се и умира в момента на нейното изпълнение. В този момент трябва да я оставим да си отиде. По-нататък, онова, което прави ката значителна, е че тя е дълбоко повлияна от школата, особено от този, който я ръководи и неговото развитие и опит. Накрая тя кристализира като специфична философия, която се предава по-нататък на последователите и. Това е сърцето на школата.

В първоначалната си форма ката се описва като бойно движение (срещу противник). Тя е достижение и колективна същност на всяка една школа. Тя е резултатът от стремежа за ефективност, икономичност и рационална мисъл при всякакви възможни обстоятелства. Когато ученикът изучава ката по уникална за школата (или за учителя) методология за определен брой години, той може да усвои физическите форми и вътрешното движение на енергията, както и да бъде пропит от сърцевината на конкретната школа.

Въпреки, че основата на обучението по айкидо е повторението на ката, неговият подход е много по-свободен и по-гъвкав, отколкото в старите школи. Може да се каже, че това е ката отвъд ката.

На първо място причината за това може да бъде Saitoоткрита в положителния факт, че айкидо привлича широко разнообразие от хора в сравнение с другите будо дисциплини. Въпреки това, негативната страна е, че това допринася за прекалено голям поток от индивидуализъм.

Втората причина може да бъде намерена във факта, че самият Основател (Морихей Уешиба) многократно е Shiodaтрансформирал и променял своето изкуство и особено – неговото физическо представяне. Тези промени са съпътствали личностното му развитие и напредването на възрастта. Без съмнение, това е една от причините да виждаме различни стилове ката или различни начини на изразяване на същността на изкуството, дори и сред собствените му ученици. Те са завършвали своето обучение при Основателя в различни периоди от неговия живот.

Това продължително развитие на айкидо се дължи на безспирното търсене на Пътя от Основателя, търсене, което, предполагам, никога не го е задоволило докрай. Най-добрият начин, по който мога да опиша неговото отношение по този въпрос, е, че той често казваше на своите ученици, че, ако те напредват с 50 стъпки, той ще напредва със 100. Убеден съм, че по това време искреното му намерение беше да окуражи по-младите си последователи.

Независимо, че между айкидо и останалите изкуства се наблюдават различия в подхода към ката, нейното усвояване все още има съществен дял в нашето обучение. Поради това може би ще е полезно да бъдат описани трите последователни етапа, които се появават при изучаването на традиционните изкуства, съществуващи в Япония. Ще илюстрирам някои от тях с надеждата, че визуализацията ще помогне на читателя да ги разбере.
Край на втора част

(Следва продължение)

Превод: Весела Кирова