• darkblurbg

С благодарност към Колиопуолос сенсей

Ошинкан дождо има удоволствието да съобщи за повишението на Мария Цветанова сенсей в 5 дан айкидо.

Повишението е по препоръка на Джордж Колиопоулос сенсей, председател на Hellenic Aikido Aikikai, Гърция и отразява над тридесетгодишна практика, обучение и разпространение на бойното изкуство в България.

С настоящото, бихме искали да изразим голямата си благодарност и признателност към Колиопулос сенсей за насоките, подкрепата и доброто сътрудничество през изминалите 30 години. Искрено се надяваме приятелските ни взаимоотношения да се развиват и продължават все така ползотворно!

Рей!

Oshinkan dojo is happy to announce the promotion of Maria Tsvetanova sensei to 5th (Go) dan. Tsvetanova sensei was promoted based on the recommendation of George Koliopoulos sensei, head of Hellenic Aikido Aikikai, Greece.

The promoting reflects 30 years of involvement in the art of aikido.  

We would like to express our sincere gratitude and appreciation to Koliopoulos sensei for continuous support during the past 30 years, guidance, goodwill, and long term relationship.

We sincerely hope and look forward to continuing our mutual friendship and successful cooperation!

Rei!